Sinds 1 januari 2019 zijn professionals verplicht om de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te voeren.

Voor meer informatie over de meldcode en wat het precies inhoudt:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode