Kwaliteit

Klachten en privacy

Wegwijsz werkt met een beveiligd elektronisch cliëntendossier en hecht grote waarde aan de privacy. Overleg en afstemming met derden gebeurt alleen na afstemming met de aangemelde cliënt en/of diens ouders/verzorgers.

Privacy statement Wegwijsz

Wegwijsz is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Meer informatie is te vinden via www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en specialistische ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het model kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Kwaliteitsstatuut Wegwijsz