Wegwijsz is een zelfstandige praktijk voor psychologie en psychotherapie. Wegwijsz richt zich met name op jongeren, jongvolwassenen en hun ouders/verzorgers.

Er wordt zorg op maat geboden, vanuit een professioneel en zorgvuldige houding.

Bij de diagnostiek en behandeling wordt breed gekeken en worden zowel individuele factoren als factoren buiten de aangemelde persoon meegenomen om tot een zo compleet mogelijk beeld en passende behandeling te komen.

hemingway